Kindertherapie en ondersteunende begeleiding op school


In 2010 ben ik begonnen met het aanbieden van  Kinder-en Jeugdtherapie op de

sbo-súdwester,school voor speciaal basisonderwijs.


Ook is het mogelijk om als coach kinderen ondersteunende begeleiding te bieden.

Deze unieke samenwerking biedt veel extra mogelijkheden en kansen voor kinderen en ouders die een hulpvraag hebben.


Immers wanneer een kind zich op sociaal-emotioneel gebied weer prettig voelt heeft dat een positieve invloed op de leerprestaties. Ziet u als ouder en als school ook deze voordelen voor uw kind dan kunnen we in overleg kijken naar de mogelijkheden op uw basisschool.