Een kind is een kind, niet zijn diagnose.


Sommige kinderen hebben tijdens hun ontwikkeling extra ondersteuning nodig.

De problematiek van deze kinderen verschilt zodanig dat begeleiding voor langere tijd vaak wenselijk is.

Denk hierbij aan kinderen met een gestelde diagnose zoals: ADHD, ADD, ASS en ODD.


Als therapeut richt ik mij dan voornamelijk op het leren omgaan met de stoornis of beperking en het aanleren van vaardigheden waardoor het zelfvertrouwen van het kind wordt vergroot. Dit unieke innerlijke proces wordt gestimuleerd en het bevordert de groei naar zelfstandigheid.


Vanuit het PGB (persoonsgebonden budget) kan deze hulp in de vorm van coachen bekostigd worden.


Wanneer verder onderzoek nodig is, verwijs ik door.


Let wel: IKT is niet geschikt voor kinderen met stoornissen zoals zwakbegaafdheid

(IQ < 70) en zware dissociatieproblematiek.


EMDR

Kinderen met een traumatische ervaring kunnen een speciale traumatherapie volgen genaamd; Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR.

Het is een therapie voor kinderen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Denk hierbij aan een verkeersongeval, een geweldsmisdrijf of de gevolgen van gepest worden.

Sinds oktober 2015 kunnen kinderen bij mij gebruik maken van deze kortdurende en bijzondere vorm van heling.