Tarieven

Alle tarieven zijn inclusief de tijd die nodig is voor voorbereiding en verwerking van

informatie achteraf.


Gemaakte afspraken kunnen minimaal 12 uur van te voren kosteloos afgezegd worden.  1. De kosten voor kindertherapie kunt u aftrekken van de belasting wanneer deze niet

   vergoed worden door de zorgverzekeraar.


  1. Wanneer uw kind een persoonsgebonden budget (PGB) heeft, dan kunnen de kosten

   voor coachen hieruit worden betaald.

Vergoedingen

Kennismakingsgesprek

Intakegesprek: 1 – 1,5 uur

Sessie Kinder- Jeugdtherapie/coaching: 1 uur Oudergesprek: 1 – 1,5 uur

Observaties thuis of op school: 1 – 1,5 uur

Sociale vaardigheidstraining

Workshops, lezingen, ouderavonden

Gratis en vrijblijvend

€ 80,-

€ 80,-

€ 80,-

€ 80,-

Op basis van offerte

Op basis van offerte