Therapie op maat 

In de therapie staat aandacht voor ieder uniek individu voorop. De Integratieve Kinder- en Jeugdtherapie werkt namelijk niet volgens een vaste methode maar bekijkt het probleem vanuit 6 verschillende invalshoeken (verklarings- en behandelmodellen).

Medisch model

We onderzoeken waar in het lichaam de psychische klachten voelbaar zijn en in welke vorm. In overleg wordt het kind eventueel eerst naar de huisarts doorverwezen.


Stressmodel

Wanneer het kind veel stress te verwerken heeft, kan gewerkt worden aan het verminderen van stress of meer weerbaar maken tegen stress.


Gedragsmodel

Aanleren van sociale vaardigheden kan het kind de mogelijkheid geven voor ander gedrag te kiezen.


Psychodynamische model

Nare ervaringen kunnen worden verwerkt en het daaruit voortvloeiende gedrag kan veranderen.


Systeemmodel

De therapeut kan de ouders helpen de boodschappen van hun kind te leren begrijpen en andersom. De gezinssituatie wordt dan prettiger.


Transpersoonlijke model

Wie ben ik en hoe sta ik in het leven, kunnen belangrijke vragen zijn van het kind

(mag ik zijn zoals ik ben).