Visie en inspiratie


Mijn visie wordt duidelijk omschreven door de woorden van Brandon Bays:


“Onze kinderen zijn als bloemen:

ze komen tot leven en stralen met ongelofelijke pracht,

als we de tijd maar nemen om hen te eren en te adoreren.

Als we hen vol liefde omhelzen bloeien hun capaciteiten op en straalt hun ziel”.

(De helende reis voor kinderen, 2006)

Deze visie is verbonden aan de naam van mijn praktijk “Bernefleur”.

In ieder kind (Fries: ‘bern’) schuilt een mooie bloem (Frans: ’fleur’).


Wanneer deze bloem door omstandigheden niet fier rechtop kan staan heb je als ouder/verzorger een belangrijke taak om op zoek te gaan naar iemand die kan helpen deze bloem samen te verzorgen. Zo kan deze weer groeien, bloeien en stralen!

Het kind voelt zich dan weer vrolijk (Fries: ‘fleurig’) en wat is er mooier dan uw kind weer te zien opbloeien!

Om het helingsproces inzichtelijk te maken gebruik ik het beeld van de zonnebloem:

stralend, krachtig, stevig, rechtop met zijn wortels in de aarde.


Van dit beeld kunnen wij als mens zo veel leren! Bijvoorbeeld door ons te richten op het positieve in ons leven, net als een zonnebloem, die groeit in de richting van de zon.

Zo staan de zaden voor kwaliteiten; het zijn de mogelijkheden die in jezelf aanwezig zijn maar die je misschien nog niet -of niet meer- in beeld hebt.