Wat is Kinder- en Jeugdtherapie? 

Integratieve Kinder- en Jeugdtherapie is een kortdurende, oplossingsgerichte vorm van psychotherapie voor kinderen en jongeren tot ±18 jaar. Ik ben gespecialiseerd in het werken met kinderen van 4 tot ca. 12 jaar.

Het kind met zijn of haar hulpvraag staat centraal. Dat betekent dat het kind gezien wordt als de “deskundige” van zijn of haar probleem. Spelenderwijs heeft het kind een actieve rol in dat proces en wordt het zelfhelend vermogen gestimuleerd.

Vanuit de kracht van het kind zoeken we doelgericht naar oplossingen voor de vragen.

Tijdens deze ontdekkingstocht maak ik, afgestemd op de wensen van het kind, gebruik van o.a. de volgende technieken en interventies: gesprekken, creatieve middelen, visualisaties, verhalen, therapeutisch spel, metaforen en geleide fantasie-oefeningen.

Al spelend ontdekt het kind, krijgt het inzichten en leert het om te gaan met zijn/haar probleem.

De ouders/opvoeders spelen ook een belangrijke rol in het veranderingsproces van het kind.

Het stappenplan

  1.   Aanmelden, telefonisch of via de website.

  2.   Invullen van een vragenlijst.

  3.   Intakegesprek met de ouders/opvoeders, ze delen de ervaringen rondom de   

    problematiek van het kind.

  1.   3-5 sessies met het kind; het probleem wordt in kaart gebracht.

  2.   Voortgangsgesprek met de ouders/opvoeders; de ervaringen worden gedeeld,

    het behandelplan besproken.

  1.   Vervolgsessies met het kind (totaal maximaal 15 keer).

  2.   Afhankelijk van de duur en de soort klacht volgt er om de vijf sessies een oudergesprek

    waarin mogelijk tips en opvoedingsadviezen besproken worden.

  1.   Op verzoek is een eindgesprek mogelijk.

  2.   Oudercoaching behoort ook tot de mogelijkheden.

  3.   Kinderen mogen vanaf hun 12de jaar bij de intake en het oudergesprek aanwezig zijn.